Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tháng Năng lượng tái tạo 2021 (REM21)

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Tháng Năng lượng tái tạo 2021 là phiên bản mở rộng của Tuần lễ Năng lượng tái tạo, một sự kiện thường niên do VSEA khởi xướng từ năm 2016.

Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã khẳng định vị trí của những người “tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu" khi đưa ra các cam kết tham vọng về mục tiêu “đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050” và ký tham gia toàn bộ nội dung của “Tuyên bố toàn cầu về việc chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch” tại COP26. Những cam kết này sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam? Liệu Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu tham vọng đó? Đâu là những điều kiện cần và đủ để chuyển hóa các cam kết chính trị thành những hành động cụ thể? Bằng cách nào? Do ai thực hiện? Nguồn lực ở đâu? Cần phải có đột phá gì, ở lĩnh vực then chốt nào? Tương lai phát triển của ngành năng lượng Việt Nam sẽ ra sao? Và năng lượng tái tạo có vai trò gì trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cho Việt Nam? 

Đó là hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra trước mắt và cần có lời giải phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và cần sự chung tay của tất cả các bên liên quan từ Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Để chủ động đóng góp giải pháp cho hành trình hướng tới net zero, Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) dưới sự điều phối của GreenID cùng phối hợp với các đối tác tổ chức Tháng Năng lượng tái tạo 2021 (REM21) với chủ đề “Khởi tạo hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 ở Việt Nam”. Chương trình sẽ bao gồm nhiều sự kiện do các đối tác tham gia chương trình đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 02/12 tới 23/12/2021. Tháng Năng lượng tái tạo 2021 là phiên bản mở rộng của Tuần lễ Năng lượng tái tạo, một sự kiện thường niên do VSEA khởi xướng từ năm 2016. Chương trình được tổ chức với mục tiêu:

  • Cập nhật thông tin mới nhất về bối cảnh chuyển dịch năng lượng sạch trên thế giới và Việt Nam
  • Thảo luận cơ hội, thách thức và vai trò của ngành năng lượng tái tạo đối với hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 ở Việt Nam
  • Đề xuất và thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp để đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch trong Quy hoạch điện VIII, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Khung sự kiện:

Chương trình chi tiết và cách thức đăng ký: https://bit.ly/31JAlWg