Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án

Hình minh họa
Dự án E-Enhance (2017-2021)

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng"

Hình minh họa
Dự án Co-benefits (2017-2019)

Phát triển Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là giải pháp quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn mang lại các lợi ích về kinh tế xã hội như tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia

Hình minh họa
Dự án BFTW (2016-2018)

Dự án: Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững.

Hình minh họa
Dự án McKnight (2016-2017)

Dự án: Hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan và các giải pháp năng lượng bền vững trong phát triển năng lượng tại Việt Nam

Hình minh họa
Dự án Rosa (2013-2015)

Dự án "Triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng có sự tham gia dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam"

Hình minh họa
Dự án BFTW - Giai đoạn 2 (2019-2022)

Dự án "Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long”