Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ phụ trách chương trình năng lượng sạch

GreenID is seeking a Program Officer for clean energy program who take responsibilities as below...

  Lượt xem : 691
Hình minh họa
 
Tuyển thực tập sinh truyền thông

GreenID đang tìm kiếm thực tập sinh để hỗ trợ cho một số hoạt động truyền thông của tổ chức.

  Lượt xem : 373
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong ứng phó BĐKH và thúc đẩy năng lượng bền vững

Promoting Women leadership in climate resilience and renewable energy development in Mekong Delta, Vietnam program supported by Bred for the World to achieve its goal of Women proactively contribute to ...

  Lượt xem : 662
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ truyền thông chương trình

Cán bộ truyền thông dự án sẽ làm việc trực tiếp với nhóm chương tình, đưa các thông tin, kết quả của chương trình tới cộng đồng một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cán bộ truyền thông cũng sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông chung của tổ chức nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu của tổ chức.

  Lượt xem : 451
Hình minh họa
 
[Tuyển dụng] Kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1”

GreenID tuyển dụng kiểm toán Báo cáo tài chính của dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên qua nền tảng số, giai đoạn 1”.

  Lượt xem : 278
Hình minh họa
 
Tuyển dụng cán bộ truyền thông

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn mới, GreenID tuyển dụng Cán bộ truyền thông thực hiện dự án xây dựng cổng thông tin số cho thanh niên và các hoạt động truyền thông khác của tổ chức.

  Lượt xem : 696