Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Tuyển dụng Quản lý truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển 01 Quản lý truyền thông

  Lượt xem : 47
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển Cán bộ truyền thông

  Lượt xem : 142
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia nghiên cứu

Tuyển chuyên gia cho Nghiên cứu khả thi Mô hình Kinh doanh và Phát triển Năng lượng Tái tạo cho Doanh nghiệp nữ để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế.

  Lượt xem : 400
Hình minh họa
 
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MEKONG

GreenID tuyển dụng 01 cán bộ dự án chương trình Mekong làm việc tại văn phòng An Giang.

  Lượt xem : 627
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Thực tập sinh hỗ trợ chương trình Năng lượng Bền vững

Hiện tại, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tuyển 02 thực tập sinh hỗ trợ chương trình Năng lượng Bền Vững.

  Lượt xem : 897
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia thực hiện nghiên cứu

I. Giới thiệu: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID có sứ mệnh hoạt động để đạt được những thay đổi cơ bản trong việc phát triển bền vững thông qua thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và quá trình ra quyết định có sự tham gia.

  Lượt xem : 338