Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng Chuyên gia nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách bảo vệ môi trường - xã hội của tổ chức tài chính trong lĩnh vực năng lượng

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

GreenID đang cần tuyển dụng vị trí "Chuyên gia nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách bảo vệ môi trường - xã hội của tổ chức tài chính trong lĩnh vực năng lượng" với nội dung miêu tả cụ thể như sau.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

V/v: Tuyển chuyên gia nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách bảo vệ môi trường - xã hội của tổ chức tài chính trong lĩnh vực năng lượng

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là thành viên và điều phối của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình này cũng gây ra không ít tác động tới môi trường và xã hội. Các tổ chức tài chính cung cấp vốn cho các dự án năng lượng có vai trò quan trọng giúp ngăn chặn và giảm thiểu những tác động này thông qua các chính sách bảo vệ môi trường - xã hội. Đây cũng là công cụ hữu ích giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển dự án, từ đó giúp giảm thiểu các tác động về sau. Với mục tiêu tăng cường hiệu quả thực thi những chính sách này, GreenID tổ chức hoạt động nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách bảo vệ môi trường - xã hội của tổ chức tài chính trong lĩnh vực năng lượng.

Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi cần tuyển 01-02 chuyên gia với mô tả công việc như sau:

2.  Mô tả công việc

2.1 Thực hiện nghiên cứu với nội dung sau:

 • Rà soát và lựa chọn 02 dự án năng lượng điển hình để nghiên cứu dựa trên thảo luận và thống nhất với GreenID. Tiêu chí lựa chọn dự án như sau:

- Dự án có tác động/nguy cơ gây tác động tới môi trường – xã hội, ưu tiên đánh giá qua ba nội dung: Sức khỏe, quyền con người và ngành tài chính

- 1 dự án được cấp vốn hoặc đang được xem xét cấp vốn bởi tổ chức tài chính trong nước và 1 dự án được cấp vốn hoặc đang được xem xét cấp vốn bởi tổ chức tài chính Nhật Bản

- Tổ chức tài chính cấp vốn hoặc đang xem xét cấp vốn cho dự án có chính sách bảo vệ môi trường – xã hội

- Ưu tiên dự án mà việc cung cấp tài chính vẫn đang trong quá trình xem xét

 • Tìm kiếm, tổng hợp thông tin về dự án từ đó phân tích mối quan hệ của tổ chức tài chính với dự án: ngân hàng trực tiếp đầu tư hay thông qua kết nối chính phủ, ngân hàng thứ ba, các cam kết chính thức đã được thông qua của hai bên.
 • Đánh giá tác động/rủi ro về kinh tế - môi trường – xã hội của dự án:

- Thông qua nghiên cứu bàn giấy

- Thông qua khảo sát thực địa và phỏng vấn tại địa bàn dự án. Nội dung khảo sát và phỏng vấn cần được trao đổi và thống nhất với GreenID trước khi thực hiện

 • Tóm tắt chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của tổ chức cung cấp/đang xem xét cung cấp tài chính cho dự án và đánh giá hiệu quả thực thi của những chính sách này đối với dự án
 • Đưa ra đề xuất/khuyến nghị

2.2 Tiếp nhận góp ý và trao đổi với GreenID và chuyên gia phản biện để hoàn thiện báo cáo.

3. Kết quả mong đợi

 • Đề cương nghiên cứu và lựa chọn 02 dự án điển hình được gửi đến GreenID trước ngày 30/5/2020.
 • Bản thảo 1 được gửi đến GreenID trước ngày 30/06/2020.
 • Báo cáo cuối cùng được gửi đến GreenID trước ngày 15/08/2020
 • Một số yêu cầu về báo cáo:
 • Ngôn ngữ viết báo cáo: tiếng Việt
 • Độ dài: tối đa 15 trang

4. Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và môi trường – xã hội liên quan tới năng lượng
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp tốt
 • Có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu
 • Có kinh nghiệm khảo sát thực địa, phỏng vấn cộng đồng
 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt

5.  Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện từ 1/5/2020 tới 31/08/2020, với tổng số ngày làm việc là 20 ngày/người
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của GreenID.

6. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trước ngày 15/05/2020 với:

Anh Nguyễn Trác Đức – Cán bộ GreenID

Email: ntduc@greenidvietnam.org.vn  | Số điện thoại: 0812368236./.