Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Cuộc thi “Sáng kiến xanh - xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường” năm 2021

  |   Viết bởi : GreenID

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tịnh Biên phối hợp Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức cuộc thi “Sáng kiến xanh - Xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường” năm 2021

 

I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung

Nội dung cuộc thi về các ý tưởng sáng tạo, các sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp liên quan đến việc quản lý và xử lý rác thải trong địa bàn cụ thể là ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương về bảo vệ môi trường.

Cuộc thi không giới hạn lĩnh vực trong việc quản lý và xử lý rác thải, Ban tổ chức gợi ý một số lĩnh vực như:

- Mô hình kỹ thuật: Mô hình có những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó. Ví dụ: mô hình lấy ý tưởng, giải pháp từ nước ngoài và ứng dụng, điều chỉnh phù hợp tại Việt Nam, mô hình có giải pháp kỹ thuật hoàn toàn mới,…

- Lĩnh vực kinh tế: ý tưởng, mô hình, giải pháp mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp có thể thu được từ việc áp dụng. Ví dụ: tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với các giải pháp tương tự đã biết,…

- Lĩnh vực cộng đồng: ý tưởng, mô hình, giải pháp có sự đóng góp, phối hợp từ nhiều phía cùng liên kết thực hiện. Ví dụ: các hộ dân cư, doanh nghiệp kết hợp với địa phương,…

Ngoài ra, thí sinh có thể kết hợp nhiều lĩnh vực trong ý tưởng, mô hình, giải pháp. Ví dụ: Mô hình vừa có kỹ thuật vừa mang lại hiệu quả kinh tế, Lĩnh vực cộng đồng với kỹ thuật mới,…

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện có các ý tưởng sáng tạo, sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp liên quan đến nội dung cuộc thi đều có quyền tham gia.

3. Phạm vi của ý tưởng, mô hình, giải pháp tham gia cuộc thi: Tất cả các ý tưởng sáng tạo, các sáng chế, mô hình, giải pháp tham gia cuộc thi đều phải nhằm ứng dụng trên địa bàn cụ thể là ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (Có bối cảnh đặc điểm địa bàn ấp Vồ Bà đính kèm theo kế hoạch).

4. Hình thức:

- Các thí sinh đăng ký tham gia dự thi theo tập thể hoặc cá nhân.

- Các thí sinh trình bày ý tưởng sáng tạo, các sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp của mình theo mẫu đính kèm và gửi file PDF về xã, thị trấn Đoàn, Đoàn trường hoặc Chi Đoàn ngành để tổng hợp gửi về Huyện Đoàn.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá của Ban Giám khảo sẽ lựa chọn các ý tưởng tham gia vào vòng chung kết. Ban tổ chức sẽ thông báo rộng rãi kết quả các ý tưởng vào vòng chung kết đến các xã, thị trấn Đoàn, Đoàn trực thuộc và các thí sinh vào vòng chung kết.

- Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ thuyết trình và trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra về ý tưởng, mô hình, giải pháp của mình.

5. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các ý tưởng tham gia dự thi thuộc về thí sinh, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan.

Ban tổ chức được công bố ý tưởng của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mục đích truyền thông và cộng đồng (cổ động, tuyên truyền cho người dân).

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian:

- Thời gian gửi bài dự thi: các thí sinh gửi file PDF bài dự thi từ ngày 23/8 đến ngày 23/9/2021 (22 ngày).

- Thời gian tổ chức vòng chung kết: dự kiến cuối tháng 20/09/2021.

2. Địa điểm:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các thí sinh sẽ gửi file PDF bài dự thi về xã, thị trấn Đoàn, Đoàn trường hoặc Chi Đoàn ngành để tổng hợp.

- Địa điểm tổ chức vòng chung kết: sẽ thông báo sau.

 

III. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH CHẤM GIẢI

- Ban giám khảo sẽ đánh giá ý tưởng dự thi bằng cách cho điểm từng tiêu chí, trong đó tổng điểm là 100 điểm, gồm:

+ Hiệu quả quản lý và xử lý rác thải (20 điểm);

+ Tính sáng tạo; ứng dụng (20 điểm);

+ Hiệu quả kỹ thuật (15 điểm);

+ Hiệu quả kinh tế (15 điểm);

+ Quy mô áp dụng và tính bền vững (20 điểm);

+ Tiềm năng nhân rộng mô hình (10 điểm);

Kết quả là điểm trung bình của các giám khảo.

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

05 ý tưởng đạt kết quả cao nhất sẽ được Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tài trợ kinh phí triển khai thực hiện dưới sự giám sát của trung tâm.